گردشگری:
در دنیای رقابتی امروز ضرورت تسلط بر فناوری های جدید نظیر هوش تجاری در کسب و کار به ویژه در صنعت گردشگری به خوبی احساس می شود. برای اینکه سازمان ها قادر به واکنش سریع در مقابل تغییرات بازار باشند نیاز به سیستم های اطلاعات مدیریتی دارند. هوش تجاری یکی از ابزارهای اطلاعات مدیرتی است که به کمک آن می توان سازمان را تحلیل و بررسی نمود. با توحه به اینکه صنعت گردشگری حجم زیادی از اطلاعات اختصاصی و عمومی را داراست، تجزیه و تحلیل این اطلاعات می تواند منجر به بینش دقیق برای تصمیم گیری صاحبان کسب و کار فراهم آورد. با توجه به تغییر سریع رفتار مشتریان در این صنعت، استفاده از ابزارهای هوش تجاری می تواند کمک زیادی به بررسی و تحلیل کسب و کار در صنعت گردشگری نماید.

mobile-navبا ما تماس بگیرید
۰۲۱۱۲۳۴۵۶۷۸۹