ابزارهای هوشمندساز و عارضه یاب مالی

ابزارهای هوش تجاری و داده کاوی جهت عارضه یابی و بهبود مالی در داشبوردهای ذیل به تصویر کشیده می شود.

این داشبورد جهت استفاده در سازمان های تولیدی، توزیع و پخش،  فروشگاهی و خدماتی قابل استفاده است ولیکن برای مثال  از داشبورد تجزیه سنی فاکتور در شرکت های توزیع و پخش استفاده شده است.

داشبورد تجزیه سنی به منظور کنترل تسویه فاکتور، با مفهوم کنترل دریافت سند فاکتور طراحی و پیاده سازی شده است.

ادامه مطالب …

این داشبورد برای شرکت های خدماتی، توزیع و پخش، فروشگاهی و هر سازمانی که مشکل نقد شوندگی دارند قابل استفاده است.

این داشبورد به شما کمک خواهد کرد قبل از فروش، مشتریان بد حساب را شناسایی کنید و از طرفی کمک می کند تا مشتریان بدحساب فروش های گذشته را شناسایی نمایید و جهت فروش مجدد تصمیمات درستی را اتخاذ نمایید.

این داشبورد به منظور کنترل دوره وصول اسناد، با مفهوم کنترل وصول از زمان دریافت تا وصول مبلغ اسناد طراحی و پیاده سازی شده است.

ادامه مطلب …

در دست تهیه …

در دست تهیه …

در دست تهیه …

در دست تهیه …

mobile-navبا ما تماس بگیرید
۰۲۱۱۲۳۴۵۶۷۸۹