درک و تحلیل داده ها خیلی آسان می شود وقتی که شما بتوانید، در آن واحد، در صفحه مانیتور خود یک نمای گرافیکی کامل از بخش عمده ای از اطلاعات سازمان خود را داشته باشید. این تصویر می تواند حاوی نمایی از اطلاعات فعلی و تاریخچه سازمانتان باشد.

که اصطلاحا داشبورد یا تابلو مدیریت گفته می شوند.

ما در شرکت تخصصی هوش تجاری پایش با هدف به نمایش درآوردن تابلو مدیریت های اثربخش و کارگشا، افتخار می کنیم تا با مشورت با شما وضعیت فعلی را به وضعیت مطلوب تبدیل کنیم و انچه را که نیازمند توسعه سازمان است به صورت حرفه ای و کارا در اختیار قرار دهیم.

داشبوردها(تابلوهای مدیریت) کلیه نیازهای شما را در حوزه های عملیاتی و مدیریتی شامل بازاریابی و تبلیغات، بازرگانی، تامین و خرید، فروش، انبار و مالی و مشتریان بر اساس گزارشات دغدغه های درخواستی پوشش خواهد داد.

mobile-navبا ما تماس بگیرید
۰۲۱۱۲۳۴۵۶۷۸۹