داشبورد پوشش فروش به منظور کنترل پوشش فروش در مناطق مختلف طراحی و پیاده سازی شده است. 

 • پیش نیازها 

      پیش از راه اندازی این داشبورد می بایست نقاط فروش شناسایی شود.

      بدین معنی که می بایست مشتری های بالقوه هر منطقه را با جزییات موقعیت جغرافیایی (latitude/longitude) شناسایی کنیم تا با بررسی مشتریان فعلی خود پوشش فروش را آنالیز و تحلیل نماییم.
      هرچه نقاط شناسایی شده مشتریان بالقوه دقیق تر باشد با نتایج بهتری روبرو می شویم.

 • دغدغه های کسب و کار Business Problem :

 • دغدغه های کسب و کار پوشش فروش در کدام منطقه، شهر و یا شعبه بالاتر است؟
 • فروش به کدام مشتری منجر به افزایش پوشش فروش خواهد شد؟پوشش فروش در ماه های مختلف سال چگونه است؟
 • پوشش فروش در میان کدام یک از گروه مشتریان بیشتر است؟
 • روند پوشش فروش در مقایسه با سال های گذشته چه تغییری کرده است؟
 • کدام یک از مشتریان قابلیت تبدیل شدن از بالقوه به بالفعل را دارند؟
 • چه تعدادی از مشتریان در بازه زمانی مشخص هیچ خریدی نکرده اند؟چند درصد از کل مشتریان بالقوه از ما خرید نمی کنند؟
 • پوشش فروش هر برند ( در صورتی که محصولات شما چند برند را شامل می شود)چگونه است؟

 • محورهای تحلیل کسب و کار

       

     داشبورد پوشش فروش در محورهای زیر به آنالیز کسب و کار شما می پردازد:

 • آنالیز کل شرکت در یک نگاه:

        در یک نگاه عملکرد شعبه در این داشبورد مورد بررسی قرار می گیرد و شاخص های تعداد مشتری، تعداد مشتری فعال، تعداد مشتری مسدود شده، نسبت مشتری بالفعل به بالقوه ، درصد پوشش فروش و ….قابل مشاهده است.

 • تحلیل مکانی کسب و کار:
 • تحلیل پوشش فروش منطقه/شهر/شعبه در پیشبرد فروش کسب و کار: 

        در صورتی که فروش سازمان شما به موقعیت های جغرافیایی شامل منطقه، شهر و یا شعبه تفکیک شده است بررسی شود وضعیت پوشش فروش در هر منطقه چگونه است. با استفاده از قابلیت فیلتر کردن که در همه داشبورد های ما وجود دارد میتوانید موقعیت جغرافیایی مورد نظر خود را فیلتر و وضعیت فروش در آن بخش را آنالیز و تحلیل نمایید.

 • تحلیل عملکرد فروش فردی در کسب و کار:
 • تحلیل پوشش فروش بازاریاب در پیشبرد فروش کسب و کار :

        در صورتی که سازمان شما دارای بازاریاب های متعدد باشد و هرکدام مسئولیت فروش به تعدادی از مشتریان را برعهده داشته باشند، بررسی می شود علت عدم پوشش فروش ناشی از ضعف عملکرد کدام بازاریاب بوده است.

 • تحلیل پوشش فروش مشتریان در پیشبرد فروش کسب و کار: 

        در این داشبورد لیستی از کل مشتریان بالقوه وجود دارد که می توانید با فیلتر های موجود در داشبورد ها، مشتریان یک منطقه و یا بازاریاب را انتخاب نمایید و فروش/ عدم فروش به مشتری، مدت زمانی که از آخرین خرید مشتری میگذرد و …. را تحلیل و آنالیز نمایید.

       همچنین در صورت تمایل لیست تمام مشتریان خرید نکرده سازمان در این داشبورد قابل مشاهده و تحلیل است.

 • تحلیل کالایی در کسب و کار :
 • تحلیل پوشش فروش برند در پیشبرد فروش کسب و کار:

        در صورتی که فروش شما برند های مختلف را شامل می شود، میتوان عملکرد پوشش فروش برند در مناطق/ بازاریاب/مشتری  را به تفکیک آنالیز و تحلیل نمود.

 • تحلیل زمانی در کسب و کار:

       آنالیز می شود درصد پوشش فروش در ماه و سال های مختلف چه میزان بوده است و عملکرد شما در خصوص افزایش و یا کاهش پوشش فروش در بازه های زمانی مختلف با یک دیگر مقایسه می کند.

mobile-navبا ما تماس بگیرید
۰۲۱۱۲۳۴۵۶۷۸۹