داشبورد توازن فروش برای شرکتهای توزیع و پخش و فروشگاهها قابل پیاده سازی است.

در اینجا برای مثال  از داشبورد یک شرکت توزیع و پخش استفاده شده است.

این داشبورد به منظور کنترل توازن و تنوع فروش محصولات به کار می رود. 

 • پیش نیازها :

       پیش از راه اندازی این داشبورد می بایست حوزه های فروش از نظر موقعیت جغرافیایی، گروه های محصول و گروه مشتریان تفکیک شده باشد تا توازن فروش هر برند و کالا در گروه های مختلف تحلیل و بررسی شود.

      در صورتی که برای این تقسیم بندی نیاز به مشاوره و راهنمایی داشته باشید کارشناسان ما در کنار شما خواهند بود.
      * ممکن است حوزه جغرافیایی مرتبط با فعالیت شما تنها شامل یکی از موارد ذکر شده و یا همه آن ها باشد

 • دغدغه های کسب و کار Business Problem:

     

     در داشبورد  توازن فروش به سوالات زیر پاسخ داده می شود :

 
 • توازن فروش در هر منطقه جغرافیایی شامل: استان، شهر و یا منطقه چگونه است؟
 • کدام استان/شهر/ منطقه برند و کالای ما را متوازن تر می خرند؟
 • گروه مشتریان ما چند درصد از برندهای ما را خریداری می کنند؟
 • توازن خرید هر مشتری به تفکیک برند و کالا چقدر است؟
 • روند توازن فروش در بازه های زمانی مختلف چگونه است؟
 • در صورت کاهش توازن در یک بازه زمانی مشخص، فروش برند/ محصول کدام استان، شهر، منطقه و یا مشتری نامتوازن بوده است

 • محورهای تحلیل کسب و کار:

       داشبورد توازن فروش در محورهای زیر به آنالیز کسب و کار شما می پردازد.

 • تحلیل مکانی کسب و کار
 • تحلیل توازن فروش موقعیت جغرافیایی در کسب و کار:

        در صورتی که سازمان چند منطقه جغرافیایی را تحت پوشش فروش خود داشته باشد می تواند وضعیت توازن فروش هر منطقه را به تفکیک تحلیل و آنالیز نماید.

 • تحلیل عملکرد فروش فردی در کسب و کار:
 • تحلیل عملکرد فروش گروه اصلی مشتریان در کسب و کار:

       در صورتی که مشتریان کسب و کار شما به گروه های مختلف تقسیم بندی می شوند با کمک داشبورد توازن فروش میتوانید توازن هر گروه را بررسی و آنالیز نمایید.

 • تحلیل و بررسی عملکرد فروش مشتریان کسب و کار :

       با کمک داشبورد توازن فروش می توان عملکرد فروش هر مشتری از جهت خرید متوازن بررسی نمود. شما می توانید آنالیز نمایید هر مشتری چند درصد از برند و چند درصد از کالاهای شما را خریداری می کند.

 • تحلیل عملکرد فروش بازاریاب در پیشبرد اهداف فروش کسب و کار :

       بررسی شود وضعیت فروش هر بازاریاب چگونه است و هر بازاریاب چقدر در متوازن فروختن کالای سازمان شما تاثیر گذار بوده است.

 • تحلیل فروش کسب و کار در محور زمان :

       بررسی می شود توازن فروش در طول ماه های مختلف چه میزان بوده است. همینطور توزان فروش در سال های مختلف را نیز با یک دیگر مقایسه می کند.

mobile-navبا ما تماس بگیرید
۰۲۱۱۲۳۴۵۶۷۸۹