خدمات ما

عارضه ها در بسیاری از مواقع شفاف نیستند و به راحتی تشخیص داده نمی شوند و در تعداد زیادی از درخواستها و گزارشاتی که به این کلینیک ارسال می گردد، صاحب کسب و کار و یا کارشناسان وی از مشکلاتی رنج می برند و عارضه را به وضوح احساس می کنند، لیکن به درستی نمی دانند که در کدام بخش کسب و کار می بایست آن را جستجو کنند. در این صورت و در صورت تمایل کارشناسان کلینیک به شما مراجعه می کنند و یا به صورت آنلاین چک لیست خود را تیک میزنند، سوالات خود را می پرسند و داده های گذشته شما را که در سیستم های مالی و فروش و تولید و تامین و انبار و … وجود دارند با ابزارهای عارضه یابی می کاوند. در نهایت گزارش شناخت و نقشه راهی تدوین می گردد که بر اساس آن می توان اقدامات اصلاحی را آغاز نمود.
چکاپ، آنالیز و عارضه یابی هوشمند کسب و کار

سه مرحله برای بهینه سازی و بهبود کسب و کار وجود دارد.

الف شناسایی عارضه ها که توسط چکاپ کلینیکی صورت می گیرد

ب – مدیریت اقدامات اصلاحی که توسط ابزارهای مدیریت تسک صورت می گیرد

ج – پایش مستمر عارضه ها تا زمانی که بهبود حاصل گردد که توسط تابلوهای مدیریتی صورت می گیرد

وقتی عارضه شناسایی شد تازه اول راه است. باید آن را مدیریت نمود. لذا به ازای عارضه های شناسایی شده تابلوی مدیریت مرتبط طراحی و پیاده سازی می گردد و در اختیار شما قرار می گیرد. شما می توانید آن را به صورت منظم پایش کنید تا از نتایج اقدامات برنامه ریزی شده مطلع شوید.

ارایه ابزارهای هوشمند کسب و کار

مشاور مورد نظر خود را بر اساس تخصص و حیطه جغرافیایی بیابید.

ب – وقت مشاور را رزرو کنید.

ج – در وقت مورد نظر به اتاق گفتگو بیایید و از وی به صورت آنلاین و آفلاین مشاوره بگیرید
وقتی عارضه شناسایی شد تازه اول راه است. باید آن را مدیریت نمود. لذا به ازای عارضه های شناسایی شده تابلوی مدیریت مرتبط طراحی و پیاده سازی می گردد و در اختیار شما قرار می گیرد. شما می توانید آن را به صورت منظم پایش کنید تا از نتایج اقدامات برنامه ریزی شده مطلع شوید.

ارایه ابزارهای هوشمند کسب و کار