داشبورد تجزیه سنی فاکتور جهت استفاده در سازمان های تولیدی، توزیع و پخش،  فروشگاهی و خدماتی قابل استفاده است.

ولیکن برای مثال  از داشبورد تجزیه سنی سند در شرکت های توزیع و پخش استفاده شده است.

داشبورد تجزیه سنی به منظور کنترل تسویه فاکتور، با مفهوم کنترل دریافت سند فاکتور طراحی و پیاده سازی شده است.

داشبورد تجزیه سنی فاکتور

 • پیش نیازها :

پیش از راه اندازی این داشبورد می بایست زیر ساخت های لازم جهت ثبت اسناد مالی در سازمان ایجاد شده باشد.

 • دغدغه های کسب و کار Business Problem

 

     در داشبورد تجزیه سنی فاکتور به سوالات زیر پاسخ داده می شود.

 
 • چه درصد ریالی از فاکتورها در بازه های زمانی مشخص باز است؟ فاکتورهای مسن در بازه های زمانی مختلف کدامند؟
 • چه درصد تعدادی از فاکتورها در بازه های زمانی مشخص باز است؟ درصد فاکتورهای مسن در بازه های زمانی مختلف کدامند؟
 • چه ریالی در بازه های زمانی مشخص باز است؟
 • نحوه عملکرد شعب در تسویه فاکتور چگونه بوده است؟
 • شعب پر ریسک کدامند؟
 • نحوه عملکرد سوپروایزر فروش در تسویه فاکتور چگونه بوده است؟
 • سوپروایزرهای پر ریسک کدامند؟
 • نحوه عملکرد بازاریاب ها در تسویه فاکتور چگونه بوده است؟
 • بازاریاب های پر ریسک کدامند؟
 • نحوه عملکرد مشتریان در تسویه فاکتور چگونه بوده است؟
 • مشتریان پر ریسک کدامند؟

 • محورهای تحلیل کسب و کار

         داشبورد تجزیه سنی فاکتور در محورهای زیر به آنالیز کسب و کار شما می پردازد.

 • آنالیز کل شرکت در یک نگاه:

        در یک نگاه عملکرد شرکت در این داشبورد مورد بررسی قرار می گیرد و بررسی شود وضعیت کنترل دریافت سند مالی فاکتور در کل چگونه است و چند درصد از فاکتور های تعدادی و ریالی شرکت باز هستند.

 • تحلیل مکانی کسب و کار
 • تحلیل عملکرد فروش منطقه در کسب و کار:

        در صورتی که سازمان چند منطقه جغرافیایی را تحت پوشش فروش خود داشته باشد می توان وضعیت کنترل دریافت سند مالی فاکتور در منطقه های مختلف از جمله استان، شهر و یا منطقه را تحلیل و بررسی نمود.

 • تحلیل عملکرد فروش فردی در کسب و کار:
 • تحلیل و بررسی عملکرد مشتریان کسب و کار در خصوص تسویه فاکتور:

        با کمک داشبورد فروش و تحقق فروش می توان عملکرد هر مشتری را در خصوص تسویه فاکتور تحلیل و آنالیز نمود و مشتریان پر ریسک را شناسایی کرد.

 • تحلیل و بررسی عملکرد بازاریاب ها در خصوص تسویه فاکتور :

        در صورتی که فرآیند تسویه فاکتور ها بر عهده اشخاص خاصی در سازمان باشد ( برای مثال وصول گرها یا بازاریاب ها) میتوان به کمک این داشبورد می توان وضعیت فاکتورهای هریک را به تفکیک بررسی نمود و آنهایی که تعداد فاکتور های بازشان از حد مطلوب بیشتر است را شناسایی کرد.

mobile-navبا ما تماس بگیرید
۰۲۱۱۲۳۴۵۶۷۸۹